Hata & Talep Çözümleme Süreç Yönetimi

Atılım Üniversitesi Hata & Talep Süreçleri Yönetimi, Üniversitemizin B & IT altyapısındaki kesintiler, arızalar, eksiklikler, performans düşüklükleri gibi sistem hatalarını düzeltmek ve B & IT servislerine erişim sağlamak üzere yapılan talepleri yerine getirmek üzere, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

 

Bir Hata, BT servislerinden herhangi birinde ortaya çıkan plan-dışı bir kesinti veya servis kalitede kabul edilebilir ölçülerin ötesindeki düşüş olarak tanımlanır.

 

Hatalar, sistemlerin sağlıklı olarak hizmet verip vermediğini gözetlemek üzere kullanılan izleme araçları vasıtasıyla otomatik olarak tespit edilir ya da BT Yardım Masası'na son-kullanıcılar tarafından bildirilen vaka kayıtları yoluyla belirlenir.

 

Bir Talep, bir BT servisine erişim sağlamak üzere, son-kullanıcı tarafından yapılan formel istek olarak tanımlanır.

 

Servis talepleri BT Yardım Masası'na son-kullanıcılar tarafından bildirilen vaka kayıtları yoluyla belirlenir.

 

Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü, bütün hata ve talep çözüm süreçlerini, BT Yardım Masası Fonksiyonu aracılığıyla yerine getirir.