Sürekli Hizmet Kalitesi İyileştirme Süreç Yönetimi

Sürekli Hizmet İyileştirme, Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü'nün yerine getirdiği teknoloji hizmetlerinin sistematik olarak ölçülmesi ve iyileştirilmesi sürecidir. Bu süreç, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, hizmet kalityesi, etkinlik, randıman ve maliyet unsurları göz önünde tutularak yönetilir.

 

Bilgi & İletişim Teknolojileri hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için, Deming'in Planla Uygula Kontrol Et Düzelt  döngüsü takip edilir.

 

 

Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü'nün hizmet planlama araçları, Prosedür ve Politikalar; uygulama araçları B & IT Organizasyonu ve BT Yardım Masası, kontrol araçları ise Son Kullanıcı Memnuniyet Bildirimleri ve B & IT Operasyon KPI'larıdır (Key Performance Indicator - Anahtar Başarı Göstergesi).

 

Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü'nün operasyon KPI'ları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;