Projelerimiz

Web CMS (Content Management System - İçerik Yönetim Sistemi) Projesi

 

Bu proje, Atılım Üniversitesi'nin resmi web alan adı olan atilim.edu.tr altında bulunan ve sayıları 100'lerle ifade edilen Akademik/İdari Birimler ile Merkez/Ofis ve Projeleri kapsayan kurumsal web sitelerinin içerik yönetimlerinin, kurumsal standartlara uygun biçimde ve ilgili web sitelerinin idari sahibi olan Akademik veya İdari birimler tarafından atanmış olan web sorumluları aracılığıyla, bir admin (yönetim) paneli üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Proje tamamlandığında, admin paneli aracılığıyla web sorumluları, aşağıdaki fonksiyonları yerine getirebilecekleridr:

 

  • Şablon Yönetimi (Template Management): Web sitesinin gorüntüsü üzerinde değişiklik yapilmasina olanak sağlayan fonksiyondur.
  • İçerik Yönetimi (Content Management): Web sitesine yeni içerik, haber, duyuru, etkinlik ve menu eklenebilmesini, veya var olanların değiştirilip/silinebilmesine olanak sağlayan fonksiyondur.
  • URL Yönetimi (URL Management): Universal Resource Locator (URL) ile sistem görüntüleneceği temanın çağırılmasına olanak sağlayan fonksiyondur.
  • Modül Yönetimi (Modules Management): Birbirinden bağımsız içerik parçalarının bulunduğu yerlerin yönetimine olanak sağlayan fonksiyondur.
  • Dosya Yönetimi (File Management): Dosya aktarımı veya yeni bir tema yüklenmesine olanak sağlayan fonksiyondur.

 

Proje Kapsamı, Atılım Üniversitesi'nin resmi web alan adı olan atilim.edu.tr web alan adı altında tanımlanmış olan ve alt alan adları aracılığıyla erişilen web uygulamalarını içine alır; Üniversitemizin resmi alan adı olan atilim.edu.tr dışındaki domain'lerde host edilen web uygulamaları bu proje kapsamının dışındadır.

 

 

SIS (Student Information System - Öğrenci Bilgi Sistemi) İyileştirme/Geliştirme Projesi

 

SIS İyileştirme/Geliştirme Projesi, Atılım Üniversitesi'nin Öğrenci Bilgi Sistemi uygulamasının, değişen ihtiyaçlara göre geliştirilip, iyileştirilmesini ve eksikliklerinin giderilmesini sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Aynı zamanda uygulamanın daha önce öngörülmemiş olan modülleri, Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü'nün Yazılım Geliştirme Birimi uzmanları tarafından geliştirilmekte ve hizmete sunulmaktadır.

 

SIS yapısının, ATIS ve diğer yapılarla entegre edilmesi ve yeni elektronik iş süreçlerinin tanımlanması da bu projenin kapsamı dahilindedir.

 

 

ECTS (Europian Credit Transfer System Accreditation- Avrupa Kredi Transfer Sistemi Akreditsyonu) Projesi

 

Ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanması aşamasındaki en önemli çalışma alanlarından birisi olan AKTS Akreditasyonu'nun Üniversitemiz tarafından yerine getirilmesine yönelik olarak, akreditasyon için gereken verilerin ve enformasyonun işleneceği elektronik altyapıyı tasarlamak ve Akademik Bölümlerimizin hizmetine sunmak amacıyla yürütülen projedir.

 

Bu proje için, Yazılım Mühendisliği Bölümümüz Pilot Bölüm olarak seçilmiştir. AKTS veritabanı ve veri giriş/işleme fonksiyonları, Yazılım Mühendisliği'nin AKTS bilgileri baz alınarak kurgulanmaktadır. Daha sonra elektronik sistemin kalite ve kullanıcı kabul testleri gerçekleştirilerek, Üniversitemizin tüm Bölümlerinin hizmetine sunulacaktır.

 

 

Öğrencinin Sesi Projesi

 

Öğrencilerimizin, Üniversitemizle ilgili talep ve önerilerini on-line olarak ilgililerine aktarabilmeleri ve takip edebilmelerini sağlayacak olan sistemin, Üniversitemiz elektronik altyapısı ile entegre edilmesini sağlayan projedir.

 

Öğrencinin Sesi Projesi için, FormalisTech Firmasi'nin ürünü olan Mi4Biz isimli yazılım uygulaması kullanılmıştır. Atılım Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci ailelerinin, öğrencinin Atılım Üniversitesi öğrenci numarasını kullanarak sistemde authenticate edilmesini ve ancak ondan sonra sistemde faaliyet göstermesini sağlayan  fonksiyonlar projelendirilerek, Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiştir.