Nasıl Yaparım?

 

E-posta adresimi unuttum, öğrenmek istiyorum, nasıl yapabilirim ?

Öğrencilerimiz öğrenci numaraları, mensuplarımız ise sicil numaraları aracılığıyla, Bilgi Teknolojileri Yardım Masası Hesap Bilgileri Hatırlatma fonksiyonunu kullanarak, e-posta adreslerini öğrenebilirler.

 

 

E-posta şifremi unuttum, sıfırlamak istiyorum, nasıl yapabilirim ?

Bilgi güvenliğini korumak ve kötü niyetli kişilerin, kendilerine ait olmayan şifre bilgilerini ele geçirerek başka kişilerin e-posta hesaplarına yetkisiz erişimlerinin önüne geçmek için, şifre sıfırlaması isteyen kişinin gerçekten ilgili e-posta hesabının sahibi olduğu kanıtlanmalıdır. Bunu sağlamak için, şifre sıfırlama işlemleri sadece iki yolla yapılır;

1. İlgili kişi, öğrenci veya personel kimlik kartıyla Bilgi İşlem Merkezi'ne şahsen başvurmalıdır
veya,
2. İlgili kişi, http://BTYardimMasasi.atilim.edu.tr/site/forgetPassword link'i aracılığıyla kişisel bilgilerini vererek ve bu bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederek başvurmalıdır.

Yukarıda açıklandığı şekilde başvuru yapan kullanıcının e-posta şifresi sıfırlanarak kendisine yeni e-posta şifresi verilir. Bilgi Güvenliği sebebiyle, verilen ilk şifrenin, son-kullanıcı tarafından hemen değiştirilmesi gerekir.

Gerek ilk şifrenin, gerekse değiştirildikten sonra belirlenen bütün şifrelerin korunması ve periyodik olarak değiştirilmeye devam edilmesi son-kullanıcıların sorumluluğundadır.

Şifre, en yüksek derecede gizlilik değeri taşıyan kurumsal bir bilgidir ve son-kullanıcılar, kendi şifreleri kullanılarak yapılan her etkinlikten, bir başkasına devredilemeyecek şekilde sorumludur.

Öğrencilerin kullandığı genel amaçlı bilgisayar laboratuarlarında ve proxy servisinde de, güvenlik amaçlı olarak e-posta hesaplarına göre kullanım log’ları tutulmaktadır. Son-kullanıcılar kendi hesapları ile açılan oturumlardan ve yapılan erişimlerden sorumludur.

Bu sebeple şifre bilgisi, hiç bir koşul altında, kiç kimseye söylenmemelidir. Atılım Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürlüğü kesinlikle son-kullanıcılardan şifre bilgisi talep etmez. Şifre talep eden, veya bir web sayfasına yönlendirmek suretiyle kullanıcı adı/şifre girilmesi gerekecek hiç bir e-posta, asla cevpalanmamalıdır. Eğer bu tür e-postalardan herhangi birisi yanıtlanmışsa, şifre en kısa sürede değiştirilmelidir.

 

 

E-posta sunucu bilgilerini bilgisayarımdaki Microsoft Outlook uygulamasına tanımlamak istiyorum, nasıl yapabilirim ?

Atılım Üniversitesi'nin E-posta sunucu bilgilerini Microsoft Outlook uygulamasına tanımlamak için Microsoft Outllok Tanımlama videosunda gösterilen işlemler yapılmalıdır.

 

 

E-posta listesi oluşturmak istiyorum, nasıl yapabilirim ?

Atılım Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, e-posta üzerinden haberleşme listeleri oluşturmak ve buralardan e-posta göndermek için Mailman Liste Sunucusu kullanılmaktadır.

Yeni bir e-posta listesi açmak için, akademik/idari birim ya da öğrenci topluluğunun danışmanı veya yöneticisi tarafından, Rektörlük Makamı'na resmi talep yazısı yazmak gerekir. Bu talep yazısında istenen e-posta liste adresinin tam adı yazılmalı ve ne amaçla kullanılacağı açıklanmalıdır.

E-posta listeleri list.atilim.edu.tr sub-domain'i üstünde açılacaktır. Atılım Üniversitesi'nin e-posta liste adresleri aşağıdaki şekilde tanımlanır;

 

<talep edilen liste ismi veya kisaltma>@list.atilim.edu.tr

E-posta hesabının açılması ve LDAP veri girişinin yapılabilmesi için aşağıdaki bilginin tamamı verilmelidir;

 • Talep edilen listenin amacı (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Talep edilen listenin kısa açıklaması (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Talep edilen listenin ilişkilendirileceği Bölüm/Birim/Merkez (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Sorumlu Kişinin Adı, Soyadı (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Sorumlu Kişinin Personel Sicil Numarası (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Talep edilen listeye mesaj atma yetkisi olan kullanıcıların (moderatör) ad, soyad ve adresleri (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Talep edilen listeye üye olacak kişilerin ad, soyad ve adresleri (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Talep edilen listenin ne kadar süre ile açık kalacağı (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)

Rektörlük Makamı'ndan onaylanan resmi talep yazısı Bilgi İşlem Departmanı'na ulaştığında, ilgili e-posta listesi açılarak ilk şifre bilgileri talep eden kişiye gönderilir. E-posta listeleri, Üniversite içi veya dışı bilimsel, sosyal veya kültürel olayların duyurulması için kullanılır; ticari ve reklam içerikli mesajlar yollanamaz.

 

 

Projem için kurumsal (tüzel) e-posta adresi almak istiyorum, nasıl yapabilirim ?

Gerçek kişilere ait olmayan e-posta hesabı açmak için, Rektörlük Makamı'na resmi talep yazısı yazmak gerekir. Bu talep yazısında istenen e-posta adresinin tam adı yazılmalı ve ne amaçla kullanılacağı açıklanmalıdır.

Gerçek kişilere ait olmayan e-posta hesapları atilim.edu.tr sub-domain'i üstünde açılacaktır.

Kurumsal e-posta hesabının açılması ve LDAP veri girişinin yapılabilmesi için aşağıdaki bilginin tamamı verilmelidir;

 • Sorumlu Kişinin Adı, Soyadı (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Sorumlu Kişinin T.C. Kimlik Numarası (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Sorumlu Kişinin Personel Sicil Numarası (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Kurumsal e-posta hesabının ilişkilendirileceği Bölüm/Birim/Merkez (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)

Rektörlük Makamı'ndan onaylanan resmi talep yazısı Bilgi İşlem Departmanı'na ulaştığında, ilgili kurumsal adres açılarak ilk şifre bilgileri talep eden kişiye gönderilir.

 

 

Artık kullanmadığım e-posta listesi veya proje e-posta adresimi kapatmak istiyorum, nasıl yapabilirim ?

Bir kurumsal veya liste e-posta hesabını kapatmak için, ilgili e-posta adresinin moderatörü tarafından, Rektörlük Makamı'na resmi talep yazısı yazmak gerekir. Bu talep yazısında, kapatılması istenen e-posta liste adresinin tam adı yazılmalı ve ne neden kapatılacağı açıklanmalıdır.

Rektörlük Makamı'ndan onaylanan resmi talep yazısı Bilgi İşlem Departmanı'na ulaştığında, ilgili e-posta hesabı ve LDAP kayıtları silinir.

E-posta hesaplarıyla birlikte, e-posta sunucuları üstündeki posta kutusu dosyaları da, içindeki eski e-posta mesajları, adres defterleri, vb. tüm içerikleriyle silinir.

 

 

E-posta adresimi değiştirmek istiyorum, nasıl yapabilirim ?

Öğrencilere, idari/akademik personele, topluluklara ait veya kurumsal bir e-posta hesabını değiştirmek için, Rektörlük Makamı'na resmi talep yazısı yazmak gerekir. Bu talep yazısında, değiştirilmek istenen e-posta adresinin tam adı yazılmalı ve hangi e-posta adresi olarak değiştirileceği gene tam adı ile yazılmalıdır.

E-posta hesabının değiştirilebilmesi için aşağıdaki bilginin tamamı verilmelidir;

 • Sorumlu Kişinin Adı, Soyadı (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Sorumlu Kişinin T.C. Kimlik Numarası (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)
 • Sorumlu Kişinin Personel Sicil Numarası (talep yapan kişi tarafından bildirilmelidir)

Rektörlük Makamı'ndan onaylanan resmi talep yazısı Bilgi İşlem Departmanı'na ulaştığında, ilgili e-posta adresi değiştirilerek ilk şifre bilgileri talep eden kişiye gönderilir.

 

 

E-postalarımı herhangi bir sınırlama olmaksızın gönderebilir miyim ?

Hayır.

Atilim Üniversitesi'nin e-posta sunucularının etkin çalışmasını sağlamak, ve kurum-içi spam e-posta gönderilmesinin önüne geçmek için, son-kullanıcıların atilim.edu.tr uzantılı hesaplar üstünden e-posta gönderme işlemlerine aşağıdaki sınırlamalar konmuştur;

 • Aynı e-posta hesabı ile e-posta gönderme yetkileri, 5 saat içinde 200 e-posta ile sınırlandırılmıştır. Bu sınır aşıldığı zaman ilgili e-posta hesabı, e-posta gönderimi işlemleri için bloke olur ve 5 saatlik dilim tamamlanıncaya kadar daha fazla e-posta gönderemez. Bloke olan hesaba e-posta gönderilmesi engellenmez.
 • Bir e-posta mesajının büyüklüğü 30 MB'tan fazla olamaz.

Aynı e-posta hesabı ile gönderilen mesajların toplam büyüklüğü, 5 saat içinde 300 MB'tan fazla olamaz.

 

 

Mezun oldum, öğrenci e-posta adresim silinir mi ?

Evet.

Her eğitim/öğretim döneminin sonunda, Atılım Üniversitesi'nden mezun olan veya mezun olmaksızın okulla ilişiği kesilen tüm öğrencilerin listesi, SIS aracılığıyla oluşturulur.

Bu listedeki tüm öğrencilere e-posta aracılığıyla bilgi verilerek, e-posta hesaplarının, mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içinde silineceği söylenir.

Daha sonra, mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içinde, e-posta hesapları ve LDAP kayıtları topluca silinir.

E-posta hesaplarıyla birlikte, e-posta sunucuları üstündeki posta kutusu dosyaları da, içindeki eski e-posta mesajları, adres defterleri, vb. tüm içerikleriyle silinir.

 

 

Görevimden ayrıldım, personel e-posta adresim silinir mi ?

Evet.

Atılım Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılan, tam-zamanlı veya yarı-zamanlı idari/akademik personel için, Personel Müdürlüğü tarafından, http://atis.atilim.edu.tr/ elektronik formu aracılığıyla, görevden ayrılma süreci başlatılır. Bu süreç içinde, Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne, ayrılacak kişiye dair veriler ulaşır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü, görevden ayrılacak olan kişinin yöneticisine, ilgili e-posta adresinin başka bir adrese yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini sorar.

Başka adrese yönlendirilme talep edilirse, ilgili hesabın şifresi değiştirilerek yeni şifre, yönlendirme talebini yapan kişiye verilir ve ilgili e-posta adresi, 3 aylik sure icin yonlendirilir; daha sonra ilgili hesap ve LDAP kayıtları silinir.

Başka adrese yönlendirilme talep edilmezse, ilgili hesap ve LDAP kayıtları silinir.

E-posta hesaplarıyla birlikte, e-posta sunucuları üstündeki posta kutusu dosyaları da, içindeki eski e-posta mesajları, adres defterleri, vb. tüm içerikleriyle silinir.

 

 

E-posta hesabımı kullanıcı adı olarak kullanarak başka sistemlerden de yararlanabilir miyim ?

Evet.

E-posta hesapları, yukarıda sözü edilen tüm son-kullanıcıların, Atılım Üniversitesi'nin teknoloji altyapısından yararlanarak kurumsal e-posta hizmeti almalarına olanak tanır.

Ayrıca e-posta hesapları, öğrencilerin, proxy servisinden yararlanabilmesi ve bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayarları kullanabilmeleri için de gereklidir. Bunun yanında, Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından öğrencilere yapılacak olan, duyuru, ödev dağıtımı vb. bildirimler, sadece Atilim Üniversitesi uzantılı e-posta hesaplarına gönderilir.

E-posta adresleri ve şifreleri, son-kullanıcıların yetkilendirilmiş erişim yapmalarını gerektiren elektronik sistemlere log on olmaları için kullanıcı-adı/şifre işlevini de görür.

E-posta ile yetkilendirilmiş erişim yapılan başlıca elektronik sistemler şunlardır;

 • MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment)
 • Kütüphane katalog/arşiv arama sistemi
 • EduRoam ve Atılım kablosuz ağ erişim sistemleri
 • Bilgi Teknolojileri Yardım Masası
 • Başarıyı Paylaşım Programı, vb. uygulamalar

 

 

Bölümüm/Birimim için veya projem için web sayfası hazırlamak istiyorum, nasıl yapabilirim ?

Atılım Üniversitesi'nin, Akademik Fakülte/Yüksekokul/Bölüm, İdari Birim/Müdürlük/Koordinatörlük, Araştırma ve Uygulama Merkez ve Ofisleri ile, bunlara ait projeler için kullanılacak olan web sayfaları, atilim.edu.tr domain'i altında açılan bir sub-domain üstünde aktif hale getirilir.

Üniversitenin adına kayıtlı olan atilim.edu.tr domain'i altındaki tüm sub-domain'lerin aktivasyon/de-aktivasyon yetkisi Atılım Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Bu sebeple, bir sub-domain'in açılabilmesi veya kapatılabilmesi için Rektörlük Makamı'nın resmi yazı ile bildirilen talimatının Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne ulaşması gerekir.

Üniversitenin adına kayıtlı olan, resmi domain'i niteliğindeki atilim.edu.tr domain'i üstünde yayınlanacak olan her web sitesinin, resmi olarak görevlendirilmiş bir web sorumlusu olmalıdır. Bu web sorumlusu, aşağıdaki konulardan sorumludur (bu konular Bilgi & İletişim Teknolojileri  Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı dışındadır);

 • Web sitesinin yayınlanacağı sub-domain, ve varsa kullanılacak olan atilim.edu.tr uzantılı e-posta adresi için için Rektörlük'ten resmi yazı ile onay alınması (bunun için ilgili web sorumlusu, tanımlanmasını istediği sub-domain adı ve e-posta adresinin açıkça yazılı olduğu bir talep yazısını Rektörlük makamı'na resmi kanallardan gönderir),
 • Hazırlanacak olan web sayfasının tasarım şablonuna karar verilmesi (sayfa şablonları aşağıda gösterilmiştir),
 • Grafik tasarım gerektiren, resim, desen, banner, vb. çalışmaların yerine getirilmesi,
 • Web sayfasının içerik verilerinin hazırlanması,
 • Web sayfası birden fazla dilde tasarlandıysa, Türkçe dışındaki ilgili dillerde içerik hazırlanması,
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kendisine teslim edilen yönetim paneli (admin panel) aracılığıyla, web sayfasının yönetiminin gerçekleştirilmesi.

İlgili web sorumlusu tarafından Rektörlük Makamı'na yazılan talep yazısı onaylandıktan ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne ulaştıktan sonra, Bilgi İşlem Yönetimi tarafından, sayfanın web tasarımı (önceden hazırlanmış olan sayfa şablonlarından uygun olan bir tanesinin), sub-domain aktivasyonu ve eğer talep edilmişse, e-posta adresi aktivasyonu için BT Yardım Masası'na vaka'lar açılır.

Web tasarımı ile ilgili olarak açılan vaka, IT Yazılım Geliştirme Birimi'ne eskale edilir. IT Yazılım Geliştirme Birimi, Rektörlük onayı için talep yazısını yazan web sorumlusu'na, hangi web sayfası şablonunun uygun olduğunu sorar; seçilen şablon üzerinden ilgili web sayfasının tasarımına başlanır.

Sub-domain aktivasyonu ve e-posta adresi aktivasyonu ile ilgili olarak açılan vaka, IT Sistem Yönetimi Birimi'ne eskale edilir. IT Sistem Yönetimi Birimi, aşağıdaki aktivasyonları yaparak IT Yazılım Geliştirme Birimi'ne bilgi verir;

 • Canlı ortam (production) sub-domain aktivasyonu (bu aktivasyon .atilim.edu.tr olarak yapılır)
 • E-posta aktivasyonu (eğer talep edilmişse)

Eğer web sorumlusu tarafından, hazır şablonlardan bir tanesi seçilmişse, IT Sistem Yönetimi Birimi tarafından, uygulama geliştirme (development) sub-domain aktivasyonu yapılır (bu aktivasyon sub-domain adı-dev.atilim.edu.tr olarak yapılır ve sadece iç DNS'de geçerli olacak şekilde kullanıma açılır).

IT Yazılım Geliştirme Birimi, web sorumlusunun seçtiği şablona göre geliştirdiği web sayfasını, uygulama geliştirme (development) sub-domain'i üstünde yayına açar. Web sorumlusunun, içerik girebilmesi için kullanacağı yönetim panelinin de aktivasyonunu yaparak Kurumsal Web Sayfası - Yönetim Paneli Kullanıcı Kılavuzu ile birlikte web sorumlusuna gönderir ve web sayfasının onayını ister.

Web sorumlusu, sayfanın yönetim paneline, LDAP kullanıcı hesabı ile bağlanıp, sayfası ile ilgili çalışmalarını yapar. Web sorumlusu tarafından, şablon, yönetim paneli ve kullanıcı kılavuzunun onaylanması durumunda, IT Yazılım Geliştirme Birimi tarafından ilgili Yardım Masası vakası kapatılır.

Web sorumlusunun sayfayı onaylamaması durumunda, tekrar web tasarım şablonları gönderilerek süreç tekrarlanır.

Web sorumlusu, sayfa ile ile ilgili çalışmalarını bitirdiğini ve sayfanın yayına hazır olduğunu Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne bildirdiğinde, sayfa uygulama geliştirme (development) domain ortamından canlı (production) ortamına transfer edilir ve DNS ayarları yapılarak, ilgili web sayfasına erişim bütün dünyaya açılır.

Eğer web sorumlusu tarafından herhangi bir şablon seçilmemişse, web tasarımı yapılmak üzere, ilgili FTP hesabı bilgileri web sorumlusuna gönderilir ve ilgili vaka kapatılır.

Web sorumlusu, sayfa ile ile ilgili çalışmalarını bitirdiğini ve sayfanın yayına hazır olduğunu Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne bildirdiğinde, DNS ayarları yapılarak, ilgili web sayfasına erişim bütün dünyaya açılır.

Web sorumlusu'nun sayfayı tamamladığı bilgisini vermesi ve DNS ayarlarının yapılarak, ilgili production sub-domain'e erişimin bütün dünyaya açılmasını onaylamasıyla birlikte, ilgili web sayfasının içerikleri ile ilgili tüm yasal, etik vb. sorumluluklar ve sayfanın içerik yönetimi, ilgili web sorumlusuna aittir.

 

Şablon-I

 

Şablon-II

 

Şablon-III

 

Şablon-IV

 

Şablon-V

 

 

Üniversitemizin abone olduğu veritabanlarına proxy sunucusu kullanarak kampüs dışından erişebilir miyim ?

 

Evet.

 

Proxy sunucusuna Atılım E-posta hesabı bilgileri ile erişilebilmektedir. Bu hizmetten tüm öğrencilerimiz ve mensuplarımız yararlanabilir.

 

İnternet Explorer programı Proxy ayarlarının nasıl yapıldığını öğrenmek için buraya tıklayınız.

 

Mozilla Firefox programı Proxy ayarlarının nasıl yapıldığını öğrenmek için buraya tıklayınız.

 

 

 

Cep Telefonuma E-Posta Adresimi  Nasıl Ayarlarım?