B & IT Prosedür ve Politikaları

 

BT Yardım Masası Yönetimi Prosedürü

 

Hata-Talep Önceliklendirme Politikası

 

Teknik Eskalasyon Prosedürü

 

Yönetim Eskalasyonu Prosedürü

 

E-Posta Yönetim Prosedürü

 

Bilgi Güvenliği Politikası

 

Web Sayfası Geliştirme Prosedürü

 

Veri Yedekleme Prosedürü

 

Altyapı İzleme ve Kontrol Prosedürü

 

Canlı Hizmet Ortamındaki Sunuculara Erişim Politikası

 

Değişiklik İstek Formu