Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) Yönetimi

 

Atılım Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS), Öğretim Üyeleri, İdari Çalışanlar ve Öğrencilerin tüm akademik süreçlerini elektronik ortamda yerine getirmelerini sağlayan, web erişimli bir otomasyon uygulamasıdır.

 

SIS, Lisans Öğrenci İşleri Otomasyonu, Sosyal Bilimler/Fen Bilimleri Enstitüleri Öğrenci İşleri Otomasyonu, Akademik CV Otomasyonu ve Kariyer Planlama Otomasyonu uygulamalarını içerir.

 

Öğrenciler için, SIS uygulaması ile ders kaydı yapma, ders ekleme/silme, not görme, ders geçme, sınıf geçme, mezuniyet, vb. gibi, "Yüksek Öğrenim Hayat Çevrimi- Higher Education Life Cycle"  süreçleri olarak adlandırılan akademik süreçler takip edilir.

 

Öğretim üyeleri, SIS uygulaması ile danışmanlık işlemleri, verilen dersler, sınav yapma, sınav değerlendirme, not verme işlemleri, vb. gibi akademik süreçleri takip ederler.

 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü çalışanları, Finans Müdürlüğü çalışanları, Mezunlar & Kariyer Ofisi çalışanları gibi idari çalışanlar da, rapor hazırlama, diploma, transkript, öğrenci belgesi, vb. resmi evrakları hazırlama, öğrenci harç işlemleri, burs işlemleri gibi çalışmaları SIS aracılığıyla yerine getirirler.