Kurumsal İş Zekası Yönetimi

 

 

Atılım Üniversitesi'nin akademik başarı, bilimsel yayın, akademisyen yetiştirme ve finansal durum performans göstergeleri, her akademik yıl içinde iki defa değerlendirilir.

 

Bu değerlendirmeye zemin oluşturan veri setleri, Atılım Üniversitesi’nin aşağıda isimleri verilen ayrı veri kaynaklarından elde edilen verilerin konsolide edilmesiyle olşturulur;

 

  1. Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0): Bu veri kaynağından, açılan dersler, açılan derslere atanan öğretim üyeleri ve derslere kayıtlı  öğrencilerin verileri temin edilir.
  2. Atılım Bilgi Sistemi (ATIS): Bu veri kaynağından, ilgili akademik dönem içinde aktif görevde olan akademik personelin akademik ünvan ve idari görev/ünvan verileri ile idari personel verileri temin edilir.
  3. İçerik Yönetim Sistemi (CMS): Bu veri kaynağından, açılan dersleri açan akademik program ve program müfredatı verileri temin edilir.
  4. Finans Bilgi Sistemi: Bu veri kaynağından finans/muhasebe verileri temin edilir.

 

Veri kaynaklarından gelen verilerin birbirleriyle uyumlu olmasını sağlamak Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğu altındadır. Verilerin tutarlılığı sürekli olarak Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve veri senkronizasyonu işlemleri yerine getirilir.