Atılım Bilgi Sistemi (ATIS) Yönetimi

 

Atılım Bilgi Sistemi (ATIS), Atılım Üniversitesi'nin tüm Öğrenci, İdari/Akademik Personel, Bölüm/Birim/Merkez & Ofis bilgilerinin bulunduğu, elektronik iş süreçlerinin yürütüldüğü ve bu bilgiler aracılığıyla oluşturulan İş Zekası (Business Intelligence) raporlarının bulunduğu, kurumsal bilgi ve enformasyon altyapısıdır.

 

ATIS, Atılım Üniversitesi altyapısında bulunan diğer bütün veri kaynaklarına referans olma görevini yerine getirir. Bu anlamda kurumsal veri altyapısının bel kemiği niteliğindedir.

 

Kurumsal referans verileri ve iş süreçlerinin yönetim ekranlarını barındırması bakımından ATIS, aynı zamanda kurumsal intranet'e açılan bir portal vazifesi görür ve sadece Atılım Üniversitesi'nin öğrencileri ve mensupları tarafından erişilecek şekilde şifre ile erişime açıktır.