Öğrenci Bilgi Sistemimizin Yeni Versiyonu SIS 2.0 Kullanıma Açıldı

 

Atılım Üniversitesi'nin Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) Uygulaması, 20 Ağustos 2014 tarihinde 2.0 versiyonuna yükseltilmiştir. Bu versiyon yükseltme ile birlikte, aşağıdaki yenilikler Atılım Üniversitesi'nin Öğrencileri, Akademik ve İdari mensuplarının hizmetine sunulmuştur;  

 

Hazırlık Okulu Otomasyonu: Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu’nun akademik süreçleri Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü tarafından analiz edilerek modellenmiş; bu modellerden yola çıkılarak Öğrenci, Akademik ve Yönetim Modülleri tasarlanmış, yazılım uygulamaları haline getirilmiş ve testleri yapılarak SIS 2.0’a entegre edilmiştir.

 

Öğrenci Ders Kayıtlarının Elektronik Olarak Kontrolü: SIS 2.0, Atılım Üniversitesi'nin Lisans ve Ön Lisans öğrencileri için Yasa, Yönetmelik ve Yönergelerde belirlenmiş olan kayıt kurallarını, öğrencilerin ders kayıtları sırasinda elektronik kontroller olarak uygulayacaktır.

 

Öğrenci Ders Kayıtlarının, Ders Ön Koşul Kurallarına Uygunluğunun Elektronik Olarak Kontrolü: SIS 2.0, Lisans/Ön Lisans ve Enstitü öğrencileri için program müfredatlarında belirlenmiş olan ders ön koşul kurallarını, öğrencilerin ders kayıtları sırasında elektronik kontroller olarak uygulayacaktır. Böylece, ders ön koşul kısıtlamaları, Akademik Danışman'a ulaşmadan, öğrencilerin ders kayıtlari esnasında elektronik olarak uygulanmış olacaktır.

 

Finans/Muhasebe Fonksiyonlarında Yeni Düzenlemeler ve Eklentiler: Yüksek öğrenim finansal süreçlerine dair operasyonel işlemler ve raporlamalar ile ilgili çok sayıda yeni fonksiyon eklenmiş veya var olanlar yeniden düzenlenmiştir.

 

Atılım Üniversitesi Öğrencilerinin Ayrı Bir SIS Hesabı Yerine E-Posta Hesapları İle Sistemi Kullanmaları: Atılım Üniversitesi öğrencileri bundan böyle SIS 2.0 uygulamasına da MOODLE, Kütüphane Sistemleri, BT Yardım Masası, ATIS, vb. uygulamalarında olduğu gibi e-posta hesapları aracılığıyla girerek oturum açabileceklerdir. Bu sayede Atılım Üniversitesi öğrencilerinin, Üniversitenin tüm sistemlerinden faydalanmak için tek imza (Single-Sign-On, SSO) uygulamasına geçilmesi sağlanabilecektir.

 

Ergonomik Düzenlemeler İle Daha Kullanıcı-Dostu Hale Getirilmiş Olan Sayfalar ve Formlar: Web tarayıcılarının pop-up sayfa engelleyicilerine takılarak kullanıcılar tarafından kullanılamayan form yapısı değiştirilmiş ve her web tarayıcısı ile kolayca kullanılabilen bir form yapısı devreye alınmıştır. Bu sayede SIS 2.0, daha ergonomik ve kullanıcı-dostu bir uygulama haline gelmiştir.

 

Gereksiz/Kullanılmayan Fonksiyonların Temizlenmesi: SIS üzerinde bulunan form ve fonksiyonlar sadeleştirilmiş, böylece SIS 2.0, Atılım Üniversitesi’nin ihtiyaçları için özelleştirilmiş, daha derli toplu ve kullanışlı bir hale getirilmiştir.

 

Donanım Altyapısı Değişikliği, Sanallaştırılmış Donanım Altyapısına Geçiş: SIS 2.0’ın web sunucusu, uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusu, hata toleranslı (high available), sanallaştırılmış donanım ve işletim sistemi altyapısına taşınmıştır. SIS 2.0 donanımları, Atılım Üniversitesi’nin kendi Veri Merkezi’nde barındırılmakta ve kendi ağ omurgasını kullanmaktadır. 

 

Yeni Menü/Form/Sayfa tasarımları: SIS 2.0’ın bütün modüllerinin sisteme giriş (log on) sayfaları, uygulama sayfalarının ana tema tasarımları ve menu tasarımları yenilenmiştir. Fonksiyonları temsil eden imajlar için Atılım Üniversitesi’nin kendi Öğrenci, Öğretim Üyesi, Bina, Logo, vb. figürleri kullanılmıştır.